top of page

SpaceShipOne

"Extasens brott är inte dess underbara, förskräckliga våldsamhet utan att den i sin essens är opresentabel och därmed förvränger idén om självbevarelse som grunden för ett rationellt samhälle. Häri ligger rusets skandal, inte i njutningen eller farligheten utan i övergivandet av det offentliga och inträdet i det enskilda. En upplevelse utan sanning."

SpaceShipOne var den första privatfinansierade bemannade rymdfarkost som lyckades nå en höjd av 100 km, den gängse definierade gränsen för var rymden börjar. Farkosten drevs på lustgas och vann det prestigefyllda Ansari X-priset för sina bedrifter. I en performance om rus, att vända sig bort ifrån samhället, bort ifrån människorna och det offentliga mitt i offentligheten satt jag och två vänner i galleriet på Studio 44 och drog i oss lustgas. Verket var aktivt under galleriets öppettider.

Läs Lars-Erik Hjerström Lappalainens recension i Kunstkritikk här.

bottom of page