top of page

DYADER

"När performancekonstnären Louise Dahl-Lindvall varje torsdagskväll i april bjuder in besökare till enskilda sessioner utgår hon från något så till synes värdeneutralt som den raka linjen och de bägge närvarandes rörelse i relation till denna raka linje i rummet."

Text av Åsa Elieson inför PD 2:6 DYADER

Som en del av det pågående anarkistiska demokratiprojektet POWER DISTORTION gavs under april 2012 en serie på 20 unika performance sessioner för 20 individer på Konstnärshuset i Stockholm.

bottom of page